Chính sách đổi trả hàng hóa


Trong quá trình mua hàng, khó tránh khỏ những sai sót như giao nhầm, thiếu, lỗi sản phẩm hay khách có nhu cầu đổi trả hàng. Để giải quyết hợp lý và nhanh chóng những trường hợp trên, Saovietfoods đã đưa ra chính sách cụ thể như sau:

 

–          Khách hàng tại Hà Nội

+ Hàng giao bị lỗi: giao nhầm, thiếu, lỗi sản phẩm, …:Khách hàng cần kiểm tra tình trạng hàng hóa ngay tại thời điểm nhận hàng. Nếu hàng hóa có vấn đề, khách hàng có quyền từ chối nhận hàng và yêu cầu đổi trả. Chi phí đổi trả Công ty chịu trách nhiệm. Sau khi ký nhận, Công ty sẽ không giải quyết khiếu nại liên quan tới số lượng, chủng loại và thời hạn sử dụng của sản phẩm.

+ Hàng không bị lỗi: Khách hàng có thể đổi sản phẩm A sang sản phẩm B trong vòng 1 tháng kể từ ngày phát sinh đơn hàng, với điều kiện sản phẩm A còn nguyên vẹn, HSD dài, và sản phẩm B có giá trị bằng hoặc lớn hơn sản phẩm A. Khách hàng có trách nhiệm thanh toán các chi phí phát sinh khi đổi sản phẩm.

–          Khách hàng tại các tỉnh thành khác

+ Hàng giao bị lỗi: giao nhầm, thiếu, lỗi sản phẩm, …:Khách hàng cần kiểm tra tình trạng hàng hóa ngay tại thời điểm nhận hàng (tối đa trong vòng 48 tiếng kể từ thời điểm giao hàng). Nếu hàng hóa có vấn đề, khách hàng cần liên hệ ngay với Công ty để xử lý. Chi phí đổi trả Công ty chịu trách nhiệm. Quá thời hạn trên, Công ty sẽ không giải quyết khiếu nại liên quan tới số lượng, chủng loại và thời hạn sử dụng của sản phẩm.

+ Hàng không bị lỗi: Khách hàng có thể đổi sản phẩm A sang sản phẩm B trong vòng 1 tháng kể từ ngày phát sinh đơn hàng, với điều kiện sản phẩm A còn nguyên vẹn, HSD dài, và sản phẩm B có giá trị bằng hoặc lớn hơn sản phẩm A. Khách hàng có trách nhiệm thanh toán các chi phí phát sinh khi đổi sản phẩm.